Disclaimer


De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Manders niet toegestaan. Peter Manders staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht,
noch voor tijdige ontvangst daarvan. Peter Manders kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Er kunnen geen rechten worden verbonden aan dit e-mailbericht. Indien bovengenoemd e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Peter Manders.
It is only intended for the person to whom it is addressed.
If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy disseminate, distribute, or use this message or any part thereof.
If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

home

Comments are closed.